Miękinia2020

LEŚNY REZERWAT PRZYRODY

Podziwianie przyrody w gminie Miękinia można rozpocząć od szczególnego obszaru chronionego jakim jest leśny rezerwat przyrody „Zabór”. Rezerwat, zlokalizowany w pobliżu wsi Zabór Wielki, został założony w 1959 r. i chroni naturalny las łęgowy, w którym dominuje olsza. Obszar chroniony ma powierzchnię 34,72 ha. Te bagienne lasy są przez parę miesięcy w roku zalane wodą. Drzewa rosną tu na wysokich kępach, wokół których znajdują się dolinki wypełnione wodą o głębokości do pół metra. W rezerwacie, jako jedynym w Polsce stwierdzono występowanie żaby dalmatyńskiej zw. zwinką. Poza tym występują tu traszki zwyczajne i grzebieniaste, jaszczurki zwinki i żyworodne, padalce, zaskrońce oraz ponad 100 gatunków ptaków, w tym żuraw i orzeł bielik oraz bardzo rzadki i płochliwy ptak bocian czarny. „Zabór” jest rezerwatem ścisłym, co oznacza, że można go podziwiać jedynie z zewnątrz, z dróg wyznaczających jego granice.

SZLAK ODRY

Kolejna trasa to pętla lokalna czerwona, jej długość wynosi 25,9 km. Trasa rozpoczyna się na zachodniej granicy gminy (0 km) w Lubiatowie, gdzie wchodzi z oddalonych o 0,7 km Kobylnik (gmina Środa Śląska). Z Lubiatowa (0,7 km) biegnie przez Zabór Mały (1,6 km), rezerwat przyrody „Zabór” (4,6 km), Miękinie (6,8 km) Łąkoszyce (9,5 km), Mrozowski las (10 km), Wojnowice (12,4 km), Brzezinę (15 km), Brzezinkę Średzką obok kościoła (15,8 km), Wilkostów (17,8 km), Czerną (19 km), Księginice (22,3 km), Gąsiorów (23,9 km), Głoskę (25,3 km) do mostu na Odrze (26,4 km), gdzie opuszcza gminę i wchodzi do dolnobrzeskiego rynku. Jadąc tą trasą można przede wszystkim podziwiać walory przyrodnicze rezerwatu ”Zabór”. Przebiegające przez gminę trasy rowerowe są dobrze oznaczone i posiadają wyznaczone miejscami postojowe.

Głównym szlakiem rowerowym Gminy Miękinia jest przebiegający przez jej teren „Szlak Odry”. Biegnący wzdłuż Doliny Środkowej Odry szlak rozpoczyna się we Wrocławiu, a kończy w Głogowie.

Na obszarze Gminy Miękinia długość znakowanych szlaków rowerowych wynosi 52,6 km. Szlaki rowerowe tworzą: trasa niebieska, pętla lokalna czerwona i trasa czarna łącznikowa zamykająca pętlę lokalną między Lubiatowem a Głoską, jej długość wynosi 3,1 km.
Główną trasą rowerową Szlaku Odry jest w Gminie Miękinia trasa niebieska o długości 23,6 km. Swój bieg rozpoczyna ona spod leśnickiego zamku we Wrocławiu, oddalonego o 4,6 km. Na terenie gminy Miękinia wchodzi w okolicy wzniesienia Lisie Jamy (0 km), w południowej części obrębu Wilkszyn biegnie przez wzniesienie Wiśniową Górę (0,7 km), park Geringa (2 km), Brzezinę (3,4 km), Brzezinkę Średzką (4,9 km), dworzec kolejowy w Brzezince Średzkiej (5,2 km), Gosławice (6,2 km), Prężyce (8,2 km), Lenartowice (10,2 km), Księginice (13,2 km), Gąsiorów (14,8 km) i Głoskę (16,2 km) od wału przeciwpowodziowego do okolicy przysiółka Głogi (17,6 km). Na wale szlak rozbiega się w dwóch kierunkach do mostu (17,9 km) na drugi brzeg rzeki Odry do rynku w Brzegu Dolnym (18,3 km) opuszczając naszą gminę oraz wałem w kierunku starorzecza duży Staw (19,8 km) i dalej wałem w sołectwie Lubiatów, gdzie opuszcza gminę (23,6 km) wchodząc na obszar sołectwa Kobylniki w gminie Środa Śląska. Przemierzając tę trasę można zobaczyć m.in. zabytkowe pałace w Prężycach, Gosławicach, najstarszą w gminie budowlę sakralną – kościół w Brzezinie oraz podziwiać walory krajobrazu.

ŚLĄSKIE WINO

W Miękini można uprawiać zarówno turystykę piesza, wodną jak i rowerową. Można też zwiedzać zabytki sakralne i świeckie, przenocować w Zamku na wodzie w Wojnowicach https://www.facebook.com/zameknawodzie czy spróbować pierwszego od pięciu wieków śląskiego wina https://www.facebook.com/pages/Winnice-Jaworek

W 2008 r. ostatnimi nasadzeniami zamknięto obszar 23 ha przeznaczony pod uprawę winorośli. Jednocześnie w tym samym roku owocowało blisko 10 ha. Budynek, gdzie powstaje wino usytuowany jest na terenie zabytkowego folwarku w Miękini, w sąsiedztwie XVIII wiecznego pałacu. Całe przedsięwzięcie zmierza ku temu, aby w Miękini utworzyć centrum dolnośląskiego winoroślarstwa. Już dziś prowadzi się tam szkolenia, przyjmuje wycieczki, które zwiedzają kompleks winnicy, degustują produkty tradycyjne.

SASANKA ŁĄKOWA

Miłośników przyrody zaciekawi również fakt występowania na terenie gminy, jednego z nielicznych na Dolnym Śląsku stanowisk sasanki łąkowej. Stanowisko to stwierdzono w pobliżu dzikiego wyrobiska piasku, na zachód od centrum wsi Mrozów. Utworzono tu użytek ekologiczny dla zachowania cennych pozostałości ekosystemów i zasobów genowych sasanki łąkowej, będącej bardzo rzadkim przedstawicielem rodzimej fauny. Ponadto południowo-wschodnią część Gminy Miękinia obejmuje utworzony w 1998 r. Park Krajobrazowy „Doliny Bystrzycy”, chroniący szczególnie wartościowe lasy łęgowe i grądowe, fragmenty podmokłych łąk oraz starorzeczy.

Niezwykłe bogactwo świata przyrodniczego, różnorodność form krajobrazu, na którą składają się rozległe połacie otwartych łąk turzycowych i lasów łęgowych w dolinie Odry wraz z rzeką, sprzyjają rozwojowi turystyki pieszej i rowerowej. Turystykę pieszą można uprawiać na trzech szlakach pieszych: czerwonym „Przyrodniczym” szlaku turystycznym, zielonym „Spacerowym” oraz żółtym „Wokółwrocławskim im. dr Bronisława Turonia” pieszy szlak turystyczny o łącznej długości 55,4 km.

Ponadto na terenie Gminy utworzone zostały trzy ścieżki dydaktyczne: ścieżka dydaktyczna przy szkółce leśnej w Mrozowie o długości 3 km, (skrócony wariant ścieżki 0,8 km udostępniono dla osób niepełnosprawnych) – dodatkowo ścieżkę oznakowano znakiem MSD – Międzynarodowym Symbolem Dostępności, ścieżka dydaktyczna „Zatopiony Las i Zielone Łąki” rozpoczynająca się przy rezerwacie przyrody „Zabór”, umożliwiająca obserwowanie najbardziej malowniczej części mokradeł zw. „Moczarkami” oraz ścieżka dydaktyczna w Lutyni: „Dwie wieże”.

Należy również wspomnieć o ścieżce przyrodniczo-edukacyjnej Jarnołtów-Ratyń we Wrocławiu, której zaledwie półkilometrowy odcinek przechodzi przez fragment gminy w miejscowości Gałów.

BIURO ZAWODÓW

Biuro Zawodów – Bike Maraton Miękinia
(biuro, start, meta, expo)

  • ul. Sportowa, Stadion Sportowy

ZAPLANUJ TRASĘ

12.04.2019 (piątek)
rejestracja zawodników:  godz. 16.00 – 21.00

13.04.2019 (sobota)
rejestracja zawodników  : 8.00 – 11.15  (GIGA ! do 9.45)
wydawanie pakietów  :  8.00 – 15.30

Uwaga, w dniu startu prowadzimy rejestrację zawodników wyłącznie zapisanych i opłaconych do piątku 12.04.2018r.

PLAN MIASTECZKA

PROGRAM IMPREZY

13.04.2019 (SOBOTA) DZIEŃ STARTU

8.00–11.15rejestracja zawodników
odbiór numerów startowych
namiot ” BIURO ZAWODÓW”

Uwaga! w dniu startu nie przyjmujemy opłat ani zgłoszeń
8.00–16.30wydawanie pakietów startowychnamiot „ODBIÓR PAKIETÓW”
9.00–11.00przyjmowanie zapisów do wyścigów dla dzieci

obowiązuje Regulamin SONKO KIDS
Bike Maratonu – zobacz
namiot SONKO KIDS Bike Maraton
9.45ustawianie zawodników w sektorach startowych GIGA i PRO
9.55ceremonia otwarcia i
uroczyste wręczenie nr 1 WOŚP
10.00start GIGA PRO i GIGA sektor PRO, sektor GIGA
10.45ustawianie zawodników w sektorach startowych CLASSIC i MEGAsektory 1-7
sprawdź swój sektor
11.00start CLASSIC i MEGA sektory 1-7
sprawdź swój sektor
11.20ustawianie zawodników w korytarzu startowym FUNbez sektorów
11.30start FUN bez sektorów
11.45start wyścigi dla dzieci Sonko Kids Bike Maraton
12.00-17.00Pasta Party
13.00pokaz TRIALU zobacz introprzy scenie
Rozpoczęcie ceremonii wręczania nagród :
ok. 13.30Sonko Kids Bike Maratonscena główna
ok.14.00FUN Bike Maratonscena główna
ok.14.30CLASSIC Bike Maratonscena główna
ok.15.00pokaz TRIALU zobacz introprzy scenie
od 15.30MEGA Bike Maratonscena główna
GIGA Bike Maratonscena główna
Drużynowa i Rodzinnascena główna
ok. 16.00losowanie nagród - LOTERIA JEDZIEMY Z POMOCĄ !scena główna
16.00zamknięcie tras Bike Maratonu na wszystkich dystansach

14.04.2019 (NIEDZIELA) SZOSOWY KLASYK VIA DOLNY ŚLĄSK

[table “16” not found /]

zapisz się

TRASY FUN, CLASSIC, MEGA, GIGA

profil FUN

profil CLASSIC

profil MEGA

profil GIGA

TRASY INTERAKTYWNE

ślad trasy dla urządzeń obsługujących GPS – do pobrania z map poniżej (wybierz format i kliknij chmurkę)

FUN

CLASSIC

MEGA

GIGA

INFO O TRASACH

Data maratonu:13.04.2019 sobota
Biuro zawodów
terenowe:
Stadion Sportowy
Miękinia, ul. Sportowa

godziny otwarcia:
piątek, 12.04.2019 – 16.00 – 21.00
sobota 13.04.2019 – 8.00 – 10.30 (tylko zawodnicy zgłoszeni i opłaceni do 12.04)
Godziny Startów :GIGA - 10.00
MEGA, CLASSIC - 11.00
FUN - 11.30
Dystanse:FUN - 19 km
CLASSIC– 31 km
MEGA – 51 km
GIGA – 71 km
Przewyższenia:FUN - 190 m
CLASSIC – 265 m
MEGA – 490 m
GIGA – 700 m
Rozjazdy na trasie:FUN - brak rozjazdu
CLASSIC, MEGA: rozjazd na 27km, limit wjazdu na pętlę MEGA: 2h30m
GIGA: brak rozjazdu , limit na 47km, 4h00m
Trudność (1-6):FUN - 1
CLASSIC - 1
MEGA - 2
GIGA - 2
Opis tras:FUN: Całość trasy poprowadzona szerokimi szutrowymi bądź leśnymi duktami, bez większych wymagań technicznych. Pierwsze i ostatnie metry asfaltowe.
CLASSIC: Pierwsze 200 m asfaltowe, następnie szerokimi szutrowymi drogami, pierwsze trudności na 9 km - wąskie pagórkowate single, następnie bufet i najtrudniejsze dwa podjazdy ( nawierzchnia leśna) - Diabelska Góra i Wieżyca, po zjeździe z Wieżycy bez trudności technicznych, szerokimi drogami leśnymi do rozjazdu i dalej do mety
MEGA/GIGA - po rozjeździe w odwrotnym kierunku niż w latach ubiegłych, zaczynamy od Zamku na wodzie a następnie sieć singli na cegielni i powrót przez Białków.
Bufety:FUN- 1 ( 14 km) + meta
CLASSIC - 1 ( 14 km) + meta
MEGA - 3 ( 14, 28,38 km) + meta
GIGA - 5 ( 14, 28,38,48, 58 km) + meta

WYNIKI

GALERIA